Vår historie

Antra ble stiftet i 1945 av ingeniørene og vennene Carl Christian Lange, Erik og Hermann Christiansen, Knut Gressvig, Willy Simonsen med flere.

Selskapets navn var Anleggstransport AS, og det var transport, spesielt av kraftledningsmateriell i uveisomt terreng, som var hovedoppgavene. Etter hvert som beltebilene ikke kom frem, konstruerte man egne godstaubaner for transporten. Disse ble etter hvert også produsert for salg. På midten av 50-tallet startet man også produksjon og salg av taubaner for persontransport.

De fleste leveransene gikk til forsvaret, men det ble etter hvert levert baner også til sivilt bruk. Mest kjent av disse er Fjellheisen i Tromsø som fremdeles frakter turister til fjells.
I 1961 ble det innledet et samarbeid med den franske skiheisprodusenten Pomagalski, POMA. Dette resulterte i en rekke skiheisleveranser fra 60-tallet, og Anleggstransport fikk også en lisensavtale om produksjon i Norge. Vi har frem til i dag bygget ca. 120 skitrekk og 11 stolheiser, hvorav 4 utløsbare stolheiser (expressheiser) i Norge. Anleggstransport var dermed engasjert i alpinmarkedet.

I 1972 ble det inngått en samarbeidsavtale med den tyske kjøretøyprodusenten Kässbohrer om salg av Pisten Bully prepareringsmaskiner i Norge. Vi har i dag levert mer enn 900 løype- og alpine prepareringsmaskiner i Norge.

I 1982 ble det etablert kontakt med en amerikansk produsent av lavtrykks snøkanoner, og i 1984 med franske York, som leverer helautomatiske høytrykks snøanlegg. Vi har fra 1982 levert 46 kunstsnøanlegg og utvidelser, hvorav 4 er helautomatiske høytrykks snøanlegg og 3 er manuelle høytrykksanlegg.

I 1997 fikk vi også agenturet på ADIC sikringsprodukter, og har siden omsatt et betydelig volum polstringsmatter, sikringsnett, merkestaur og annet sikrings- og skileikutstyr fra ulike leverandører. I 2014 kjøpte vi firmaet Snøsport AS som har agenturet for LISKI. Snøsport AS ble fusjonert inn i Antra våren 2015, og med Snøsports tidligere eier og eneste ansatte som produktansvarlig har vi styrket vår satsing på dette området betydelig.

Selskapets navn var fra starten Anleggstransport AS. Telegramadressen var imidlertid Antra, og Antra ble også benyttet som intern forkortelse. I 1984 besluttet man å endre firmanavnet til Antra AS, da anleggstransportvirksomheten for lengst var slutt.
De opprinnelige stifterne besatt selskapets aksjer frem til 1989, da en større gruppe av de ansatte kjøpte samtlige av selskapets aksjer. Høsten 2007 ble samtlige aksjer solgt til Grønt AS, et datterselskap i Felleskjøpet Agri BA. Januar 2017 ble aksjene solgt videre til Winn Marketing AB i Sverige, som også er PistenBully importør for Sverige.

Antra AS flyttet ved årskiftet 2009/2010 inn i nye lokaler på Lillestrøm. Lokalene ligger sentralt til i Sophie Radichs vei i Lillstrøm, på “by”siden av flystripen Kjeller. Her er verksted, lager og kontorer plassert under samme tak.