Antra har blant annet levert snødybdemålingssystemet Snowsat til Skistar Trysil. Vi valgte å bruke dem som leverandør etter at de kontaktet oss i 2017, da vi anser dem for å ha det beste og riktigste utstyret for vår bruk.

De presenterte utstyret for oss, og vi fikk en grundig gjennomgang av hvordan det fungerte og hvilken gevinst vi ville få av å bruke det. Vi er svært fornøyd med systemet, og våre forventninger til produktet er blitt innfridd.

Vi har god dialog med Antra. Vi opplever at det er åpenhet mellom oss, og at det er rom for prate om positive og negative ting. De er også svært behjelpelige med å løse problemer vi står overfor. Vi har et stort verksted og ordner mye selv, men vi tar kontakt med dem om vi trenger service på utstyret. Da hjelper de oss stort sett over telefon eller nettet. Hvis vi ønsker at noen skal komme og se på det, ordner de det også.

Vi er godt fornøyd med Antra, og de er et velrenommert og solid firma. Man får hjelp når man trenger det, og det hender at de også spør oss om råd om små detaljer i systemet som vi har klart å løse, men som de har utfordringer med. Det er hyggelig å kunne stille med vår kompetanse når de trenger det.

Wegard Matsson, driftssjef

Utviklet av Creative, en del av Yes Group