Antra leverer løypemaskiner til oss i Øståsen Skiløyper, og vi kjøpte nylig vår tidende av dem. Den første maskinen kjøpte vi allerede i 1985.

Antra har etter vår mening alltid vært de med størst kompetanse på løypemaskiner. Vi opplever det som en sikkerhet at de er en stor leverandør, og at det leverer gode maskiner produsert i Tyskland. Gjennom årene har vi undersøkt priser og produkter fra konkurrenter, og har testkjørt andre maskiner, men vi har konkludert med at Kässbohrer levert av Antra er best for oss.

Da vi først kom i kontakt med Antra i 1985 sto vi overfor en utfordring med at skiløypenettet vårt etter hvert hadde blitt svært stort. Med over 20 mil med turløyper kunne vi ikke lenger bruke våre fem snøscootere til å preparere løypene. Vi opplevde overgangen til Antras løypemaskiner som svært vellykket.

Siden har det jo hendt at det er feil på maskiner, men den tyske produsenten er flink til å oppdatere maskinene, og luke ut feil på modellene. Kvaliteten er blitt veldig bra, og så lenge man har dem inne til service slipper man som regel de store uhellene der vi må stå og reparere dem ute i terrenget. I de tilfellene det er problemer med maskinene får vi god hjelp fra Antra. De har en bra garantiordning, og det er viktig for oss. Det gjør at vi føler oss trygge på produktene vi kjøper, og på at vi får hjelp med deler og service.

Det daglige tilsynet og eventuelle justeringer på maskinene ordner vi selv, men service og mer omfattende vedlikehold kommer Antra og utfører for oss. Vi slipper å ta med maskinene til et verksted, for de ordner det i vår egen garasje. De er også behjelpelige med å stille opp med reservemaskiner hvis vi trenger det. Vi har til enhver tid ikke mer enn to maskiner, og da er det til stor hjelp hvis den ene havarerer. Når vi har arrangert NM og store mesterskap stilles det særlige krav til løypepreparering, og da har de stilt opp med ekstra maskiner for å avlaste oss.

De har et godt opplegg for servicejobber. Vi avtaler bare tid og sted, og så tar de med seg servicebiler med mekaniker, utstyr og deler. Hvis det haster veldig, kan de komme til alle døgnets tider, også i helger. Hvis de ikke blir ferdig med jobben samme dag, fortsetter de neste dag. Vi er veldig godt fornøyd med den ordningen.For oss har Antra alltid vært en veldig solid og stabil samarbeidspartner. Vi har kjøpt maskiner av de samme folkene i 35 år, og det er hyggelig å fortsatt se så mange kjente ansikter. De kjenner oss og er klar over hvilke behov og ønsker vi har, og de er til veldig god hjelp for oss. De er til å stole på, både i handels-og servicesituasjoner og på pris. De er gode på kundebehandling, og etter flere tiår har vi fått et personlig forhold til flere av de ansatte. Antra er absolutt å anbefale!

Kasper Andresen, leder

Utviklet av Creative, en del av Yes Group