Knut Aassveen AS har vært kunde av Antra siden 1990. De siste 30 årene har vi kjøpt 12 Kässbohrer løypemaskiner, og vi er svært godt fornøyd med dem.

Vi valgte Antra fordi vi har godt og personlig bekjentskap til dem, og de har et svært godt omdømme i bransjen. De har gjennomgående god service, og vi får personlig kontakt med både de som selger oss maskiner og de som vedlikeholder dem. De er en god leverandør av løypemaskiner av høy kvalitet.

Det produktet vi leverer stiller høye krav til kontinuitet gjennom sesongen. Når skiløypene åpner for publikum, må alt være klart. Vi kan møte på andre utfordringer når det kommer til snøforhold enn man gjør nedover i Europa, hvor de samme maskinene blir brukt, og Antra hjelper oss godt med å møte disse utfordringene. Om det er områder vi ser har rom for forbedringer er det lett å si ifra til dem, men det går mest på selve maskinene. Da har vi gjerne kommet med forbedringsønsker som de tar videre med produsent, og disse har stort sett blitt etterkommet på de neste modellene.

Vi har et nært og personlig kundeforhold med Antra, og vi drar nytte av hverandres kompetanse. For eksempel skulle Kässbohrer komme med en ny løypemaskin for fire år siden. I den forbindelse dro Antras Ivar Løfshus og jeg ned til Kässbohrers fabrikk i Tyskland for å være med å utvikle maskinen — han i kraft av å være teknisk kyndig, og jeg som sluttbruker av produktet. Ved Knut Aassveen AS kjører vi svært mange timer med løypemaskinene i året, og får mye erfaring vi deler med både Antra som leverandør og Kässbohrer som produsent. Det er maskinen vi hjalp til å utvikle som kjøres i dag.

Vi oprerer én Kässboher PB 400 og to Kässbohrer PB 100 4F. Vi har mellom 1500 og 1700 maskintimer per år, og vi har sesong fra medio oktober til ultimo mai. Det daglige vedlikeholdet kan vi dermed ta oss av selv, men vi har god kontakt med servicesjef Rune Gulbrandsen, som ordner mekaniker for oss én gang i året. Da får vi en invitasjon om våren om å oppgradere motor og det elektroniske på maskinene, og blir enige om passende tidspunkt for service. Antra legger opp en optimal reiserute for å være effektive ut mot alle kunder.

Det at vi har kjøpt løypemaskiner av Antra i 30 år, sier mye om hvor fornøyde vi er!

Knut Aassveen, daglig leder