Ved Sogndal Skisenter bruker vi Antra til serviceoppdrag og som deleleverandør, og vi har også kjøpt alpinmaskiner og vinsjemaskiner av dem. Hele vår maskinpark kommer i dag fra dem.

Ved et skisenter er det mange tidskritiske prosesser, for eksempel at løyper må prepareres ferdig til åpningstid. Hvis en av maskinene havarerer på et ugunstig tidspunkt, kan vi alltid kontakte Antra for å få hjelp med deler og service. Akkurat det er svært viktig for oss som leverer et produkt hele uken, både hverdager og helger.

De er svært ryddige og systematiske i kundeoppfølgingen sin, og etter hvert servicebesøk gir de oss flotte rapporter om status på våre ulike maskiner. Det er verdifullt for oss, og i tillegg har de konkurransedyktige priser. Det er summen av hele deres leveransetilbud som har gjort at Sogndal Skisenter nå har tre røde maskiner fra Antra.

Vi er et gammelt skisenter, og har hatt kontakt med Antra gjennom mange år. Selgerne kommer jevnlig på besøk til oss, og vi treffer dem også på alpinmesser. Vi har alltid hatt god dialog om våre behov, og Odd Ivar er en grepa kar som vi har svært stor tillit til. Vi opplever at tilliten går begge veier, og vi har brukt våre fasiliteter til å hjelpe Antra med å presentere demomaskiner for resten av bransjen.

Antra er en serviceinnstilt bedrift som har orden på delene og delelagrene sine, og de leverer raskt og gir god oppfølging. Om det er kritisk situasjon og vi virkelig trenger en spesiell maskindel, strekker de seg langt for å levere den til oss i tide. De er skikkelig flinke folk, og vi er kjempefornøyde.

Per-Odd Grevsnes, daglig leder