PistenBully 100 SCR 2015 mod.

PistenBully 100 SCR 2015 modell

3,1m

1350 timer

Fres med hydrauliske sidefinishere og 2 sporleggere

Sporfres begge sider

Kombibelter

LED Arbeidslys

Søkelys

BILDER KOMMER!

For mer informasjon ta kontakt med Jørn Barkenæs på tlf: 90013009

eller e-post: jorn.barkenes@antra.no