PistenBully 100 2010 modell

 

For mere info ta kontakt med selger løypemaskiner Jørn Barkenæs

tlf 900 13 009 eller e-post jorn.barkenes@antra.no