PistenBully 100 2010 modell

Pisten Bully 100 2010 modell

Ca 1520 timer

2,8 meter

12-vegs frontskjær

Dobbel sporsetter med sporfres begge sider

 

For mere info ta kontakt med selger løypemaskiner Jørn Barkenæs

tlf 900 13 009 eller e-post jorn.barkenes@antra.no